Ruta

L'Ajuntament de Canet de Mar ens ha atorgat dues subvencions per un import total de 1.039,77  € d'acord amb els dos projectes que vam presentar per al 2018:

  1. Ampliació del fons bibliogràfic.
  2. Projecte d'activitats extraescolars

 

Així doncs, gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Canet de Mar podem intensificar tots dos projectes, claus per al projecte educatiu del centre.

 En primer lloc, gràcies als 562,5  € par a la biblioteca, podrem continuar el procés de millora i diversificació del fons bibliogràfic de lectures,  d’eines de consulta i de fons de referència per al batxillerat. A més, per afavorir l’economia local, totes les adquisicions de lectures les fem a llibreries de Canet de Mar.

També hem rebut 477,27 € de  suport a les activitats extraescolars el fi públic del qual  és consolidar i ampliar les activitats extraescolars complementàries del centre tot i la seva llunyania del nucli urbà. Aquestes activitats fomenten la idea d’escola inclusiva que busca l’excel·lència de tot l’alumnat d’acord amb el Projecte Educatiu del Centre i el Pla General d’Activitats. També pretén l’equitat, la igualtat d’oportunitats i afavorir la participació de tot l’alumnat amb independència del seu poder adquisitiu.

Des del naixement del centre, l’ajuntament de Canet ens ha donat suport econòmic i també ha estat peça clau en la consolidació del centre i en l’obtenció del batxillerat stem.