Ruta

L'Ajuntament de Canet de Mar ens atorga 2 subvencions per ampliar el fons bibliogràfic i per a potenciar les extraescolars!

 
 

L'Ajuntament de Canet de Mar ens ha atorgat dues subvencions per un import total de 1.122 € d'acord amb els dos projectes que vam presentar per al 2017:

  1. Ampliació del fons bibliogràfic.
  2. Projecte d'activitats extraescolars

 

Així doncs, gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Canet de Mar podem intensificar tots dos projectes, claus per al projecte educatiu del centre.

 

En primer lloc, gràcies als 561 € par a la biblioteca, podrem continuar el procés de millora i diversificació del fons bibliogràfic de lectures,  d’eines de consulta i de fons de referència per al batxillerat.

També hem rebut la mateixa quantitat de 561 € per al projecte d'activitats extraescolars el fi públic del qual  és consolidar i ampliar les activitats extraescolars complementàries del centre tot i la seva llunyania del nucli urbà. Aquestes activitats fomenten la idea d’escola inclusiva que busca l’excel·lència de tot l’alumnat d’acord amb el Projecte Educatiu del Centre i el Pla General d’Activitats. També pretén l’equitat, la igualtat d’oportunitats i afavorir la participació de tot l’alumnat amb independència del seu poder adquisitiu.