Ruta

L'Ajuntament de Canet de Mar ens ha atorgat una subvenció de 650 € 

Amb aquests diners hem comprat llibres de lectura que ens permeten ampliar el número d'exemplars per a cada títol.

 

El fi públic del projecte és aconseguir que els alumnes de la Secció d’Institut de Canet de Mar disposin de recursos materials equiparables als d’alumnes d’altres centres públics de la nostra àrea d’influència, i la consolidació d’eines de consulta (diccionaris o enciclopèdies) i de lectures per a l’alumnat. Aquest objectiu és essencial i complementari a l’ús d’aquestes eines de manera telemàtica.

 

Voolem agrair a l'ajuntament l'esforç que any rere any realitza i també el support que ens dóna per aconseguir els nostres objectius.