Ruta

El Consell Escolar Municipal reunit el passat 16 de juliol de 2015 va acordar per unanimitat sol·licitar el suport de l’Ajuntament de Canet de Mar en el procés de sol·licitud a IBO (Organització del Batxillerat Internacional) per esdevenir centre autoritzat per a la impartició d’aquesta modalitat de batxillerat que no ofereix cap centre públic de la província de Barcelona. El Ple de l’Ajuntament del 30 de juliol hi va donar suport per unanimitat.

Què és el Batxillerat Internacional?

Conegut com el Programa del Diploma, va ser creat a Ginebra el 1968 per l’Organització del Batxillerat Internacional (IBO), una fundació educativa sense ànim de lucre. Actualment, és impartit per prop de 2.000 centres, de 125 països. És un curs preuniversitari amb una durada de dos anys, que ofereix un currículum amb vocació internacional, alhora pragmàtic, equilibrat, complet, flexible, rigorós i exigent, destinat a alumnes amb un alt grau de motivació.  L’avaluació és fonamentalment externa (a càrrec de professors d’altres països) i atorga un títol (Diploma del BI) reconegut internacionalment. Actualment hi ha 11 centres que ofereixen aquest programa a Catalunya, i d’aquests només dos, a Girona i Lleida, són públics.

Perquè presentem la sol·licitud?

Perquè forma part del projecte directiu i educatiu i perquè garanteix la continuïtat de la línia pedagògica del centre, que és una línia competencial, experimental i que treballa per àmbits. A més, l’AMPA hi donem ple suport.

Què significa per Canet de Mar?

Per Canet de Mar enllaça amb la seva història sempre amatent amb els moviments de renovació pedagògica. A principis del s XX Canet ja va acollir una escola Montesori gràcies al suport municipal. També va obtenir l’Escola de Teixits gràcies a la petició de l’ajuntament a la Mancomunitat de Catalunya. I molt més recentment, hem obtingut la línia de Batxillerat d’Arts Escèniques gràcies a la iniciativa conjunta de l’Ajuntament, l’Escola de Teixits i Comediants.

Per Canet de Mar implica ampliar la seva oferta educativa amb un nou batxillerat. Aquesta modalitat és diferent i complementària a la que s’oferta actualment. Aquest model atraurà alumnat motivat de diferents poblacions i també alumnat estranger.