Ruta

 

Gràcies a la col·laboració dels Ajuntaments de Sant Pol de Mar i de Sant Cebrià de Vallalta el nostre Institut consolida el projecte de la Biblioteca i pot completar l’oferta d’activitats extraescolars de millora de l’èxit escolar.

Aquests dos municipis ens han ajudat amb una aportació de 300 € per a la consolidació de la nostra biblioteca. El fi públic del projecte és aconseguir que els alumnes de la Secció d’Institut de Canet de Mar disposin de recursos materials equiparables als d’alumnes d’altres centres públics de la nostra àrea d’influència, i la consolidació d’eines de consulta i de lectures per a l’alumnat és essencial.

Totes les 169 famílies dels 191 alumnes del centre formem part de l'AMPA i la majoria hi podem participar activament!

 

 


 

L'Ajuntament de Canet de Mar ens ha atorgat dues subvencions per un import total de 1.039,77  € d'acord amb els dos projectes que vam presentar per al 2018:

  1. Ampliació del fons bibliogràfic.
  2. Projecte d'activitats extraescolars

 

Així doncs, gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Canet de Mar podem intensificar tots dos projectes, claus per al projecte educatiu del centre.

 En primer lloc, gràcies als 562,5  € par a la biblioteca, podrem continuar el procés de millora i diversificació del fons bibliogràfic de lectures,  d’eines de consulta i de fons de referència per al batxillerat. A més, per afavorir l’economia local, totes les adquisicions de lectures les fem a llibreries de Canet de Mar.

També hem rebut 477,27 € de  suport a les activitats extraescolars el fi públic del qual  és consolidar i ampliar les activitats extraescolars complementàries del centre tot i la seva llunyania del nucli urbà. Aquestes activitats fomenten la idea d’escola inclusiva que busca l’excel·lència de tot l’alumnat d’acord amb el Projecte Educatiu del Centre i el Pla General d’Activitats. També pretén l’equitat, la igualtat d’oportunitats i afavorir la participació de tot l’alumnat amb independència del seu poder adquisitiu.

Des del naixement del centre, l’ajuntament de Canet ens ha donat suport econòmic i també ha estat peça clau en la consolidació del centre i en l’obtenció del batxillerat stem.

L'Ajuntament de Canet de Mar ens atorga 2 subvencions per ampliar el fons bibliogràfic i per a potenciar les extraescolars!

 
 

L'Ajuntament de Canet de Mar ens ha atorgat dues subvencions per un import total de 1.122 € d'acord amb els dos projectes que vam presentar per al 2017:

  1. Ampliació del fons bibliogràfic.
  2. Projecte d'activitats extraescolars

 

Així doncs, gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Canet de Mar podem intensificar tots dos projectes, claus per al projecte educatiu del centre.

 

En primer lloc, gràcies als 561 € par a la biblioteca, podrem continuar el procés de millora i diversificació del fons bibliogràfic de lectures,  d’eines de consulta i de fons de referència per al batxillerat.

També hem rebut la mateixa quantitat de 561 € per al projecte d'activitats extraescolars el fi públic del qual  és consolidar i ampliar les activitats extraescolars complementàries del centre tot i la seva llunyania del nucli urbà. Aquestes activitats fomenten la idea d’escola inclusiva que busca l’excel·lència de tot l’alumnat d’acord amb el Projecte Educatiu del Centre i el Pla General d’Activitats. També pretén l’equitat, la igualtat d’oportunitats i afavorir la participació de tot l’alumnat amb independència del seu poder adquisitiu.